Xul 292014
 

Segundo que se desprende do informe mensual que publica a COAG, durante o último ano incrementouse a diferencia entre o que perciben os produtores polo seu produto e o que pagan os consumidores finais polos mesmos produtos.

A tendencia durante o último ano foi o incremento dos custos de intermediación: No mes de xuño do 2013 o que pagaba un consumidor polo produto multiplicaba por 3,79 -de media- o que percibía o produtor. En xuño do 2014 este índice vaise ata o 4,52.

Na última taboa que publica a COAG ( http://www.coag.org/rep_ficheros_web/8e8238e227c3497006f01ee99aa36135.pdf ) pódense observar exemplos de produtos que sufren marxes aínda maiores, como a leituga, cun índice do 7,17, que págase a 0,12€ en orixe para ter despois un prezo medio de venta de 0,86€; ou o cabaciño, cun índice do 10,50, que se paga a 0,12€ en orixe e logo véndese a 1,26€.

www_coag_org_rep_ficheros_web_8e8238e227c3497006f01ee99aa36135_pdf

 

 

Xuñ 272014
 
Asociación de Produtores Ecolóxicos de Ferrolterra, Eume e Ortegal

O luns 30 e xuño, ás 19:00h, no Concello de San Sadurniño, vai ter lugar unha reunión para tratar a creación dunha asociación constituída por produtores ecolóxicos de Ferrolterra, Eume e Ortegal. A asociación créase para satisfacer as necesidades dos produtores agroecolóxicos da zona no que se refire a asesoramento e formación. Tamén vai ser [...]

Xuñ 122014
 
A Xoaniña - Asamblea Xeral Ordinaria

ORDE DO DIA Exame da xestión do exercicio anterior. Aprobación, se procede, das contas do exercicio 2013. Aprobación, se procede, da proposta de distribución de resultados. Rogos e preguntas. Data: mércores, 25 de Xuño de 2014, ás 19:00h en primeira convocatoria e 19:30h en segunda convocatoria. Lugar: Ateneo Ferrolán, sito na rúa Magdalena, 202-204.

Xuñ 092014
 
Reunión Produtores/as Ecolóxic@s de Ferrolterra

O luns 30 de xuño teremos unha reunión con produtores ecolóxicos de Ferrolterra, co obxectivo de establecer un sistema que permita satisfacer a demanda de asesoramento e formación existentes. Ademáis, imos plantexar a posibilidade de establecer unha planificación de cultivos que permita unha optimización e mellora na comercialización dos produtos ecolóxicos locais. A reunión é [...]

Xuñ 042014
 
O Cooperativismo como solución na mellora da calidade de vida na Terceira Idade

VENRES 6 DE XUÑO ÁS 6 DA TARDE Fundación Terra de Trasancos Vilacornelle s/n. Estrada C116 – km 5,5. O Val. Narón. A Coruña PROGRAMA DA XORNADA:  18.00 h – Benvida e presentación do Encontro: Breve diagnose da situación actual do cooperativismo neste sector da poboación Relatora: Pilar López (Federación de Cooperativas SINERXIA) 18.15 h - Presentación [...]