Xuñ 272014
 

Xoaninha-3242O luns 30 e xuño, ás 19:00h, no Concello de San Sadurniño, vai ter lugar unha reunión para tratar a creación dunha asociación constituída por produtores ecolóxicos de Ferrolterra, Eume e Ortegal.

A asociación créase para satisfacer as necesidades dos produtores agroecolóxicos da zona no que se refire a asesoramento e formación. Tamén vai ser unha plataforma para facilitar a comercialización das producións ecolóxicas locais.

A finalidade da asociación será a de ofrecer asesoramento no tratamento dos problemas puntuais propios da actividade agroecolóxica, e tamén a creación de recursos para a formación continua dos asociados, dirixíndose tanto a produtores profesionais xa con experiencia no sector como ás novas iniciativas agroecolóxicas locais que están a agromar na bisbarra nos últimos meses.

No que se refire á comercialización, plantéxase a necesidade dunha planificación das producións dos asociados, de maneira que se optimice a oferta para acadar unha mellor adecuación ás demandas do mercado.

Para participar na reunión do luns, prégase cumprimentar o formulario on-line que se pode atopar na web de A Xoaniña: http://www.cooperativaxoaninha.org/asesoramento-produtores/

Xuñ 122014
 
A Xoaniña - Asamblea Xeral Ordinaria

ORDE DO DIA Exame da xestión do exercicio anterior. Aprobación, se procede, das contas do exercicio 2013. Aprobación, se procede, da proposta de distribución de resultados. Rogos e preguntas. Data: mércores, 25 de Xuño de 2014, ás 19:00h en primeira convocatoria e 19:30h en segunda convocatoria. Lugar: Ateneo Ferrolán, sito na rúa Magdalena, 202-204.

Xuñ 092014
 
Reunión Produtores/as Ecolóxic@s de Ferrolterra

O luns 30 de xuño teremos unha reunión con produtores ecolóxicos de Ferrolterra, co obxectivo de establecer un sistema que permita satisfacer a demanda de asesoramento e formación existentes. Ademáis, imos plantexar a posibilidade de establecer unha planificación de cultivos que permita unha optimización e mellora na comercialización dos produtos ecolóxicos locais. A reunión é [...]

Xuñ 042014
 
O Cooperativismo como solución na mellora da calidade de vida na Terceira Idade

VENRES 6 DE XUÑO ÁS 6 DA TARDE Fundación Terra de Trasancos Vilacornelle s/n. Estrada C116 – km 5,5. O Val. Narón. A Coruña PROGRAMA DA XORNADA:  18.00 h – Benvida e presentación do Encontro: Breve diagnose da situación actual do cooperativismo neste sector da poboación Relatora: Pilar López (Federación de Cooperativas SINERXIA) 18.15 h - Presentación [...]

Mai 222014
 
Charla: Nosa Enerxia Cooperativa

Nosa Enerxía nace como a primeira cooperativa galega que ten por obxecto a comercialización de enerxía eléctrica de orixe renovable certificada, apostando pola sustentabilidade enerxética e por unha xestión transparente… O mércores 28 de maio, no Ateneo Ferrolán (Rúa Magdalena 202-204), de 19:00h a 21:00h. Máis información: http://nosaenerxia.com/